Asas Bahasa Arab 2, cetakan ke-4

Author:  Saini Ag. Damit, Mohammed Seman
Year Published: 2017
ISBN: 978-967-0521-06-0

Buku ini pada asasnya disediakan untuk keperluan pelajar-pelajar bahasa Arab peringkat asas di PPIB, UMS. Di samping itu, buku ini juga boleh digunakan oleh sesiapa sahaja yang ingin mempelajari dan mendalami bahasa Arab khususnya di peringkat asas.

More details

UP00010

49 Items in stock

RM45.00

Buku ini pada asasnya disediakan untuk keperluan pelajar-pelajar bahasa Arab peringkat asas di PPIB, UMS. Di samping itu, buku ini juga boleh digunakan oleh sesiapa sahaja yang ingin mempelajari dan mendalami bahasa Arab khususnya di peringkat asas.

Buku ini mengandungi kosa kata, asas tatabahasa Arab, kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis serta latihan pengukuhan. Kaedah transliterasi arab-rumi juga disediakan dalam buku ini, khususnya bagi mereka yang langsung tidak mempunyai asas bahasa Arab untuk membantu mereka dalam sebutan dan bacaan.

Bagi mereka yang mempunyai asas sedikit sebanyak tentang bahasa Arab, mereka boleh mendalaminya lagi dengan mempelajari kaedah yang betul sama ada dalam sebutan, bacaan mahupun penulisan. Dalam penulisan buku ini, objektif pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab diberi penekanan secara khusus. Sementara penggunaan bahasa dan perkataan yang mudah difahami  serta ilustrasi yang menarik, diharap dapat menarik minat para pelajar mempelajari bahasa Arab dengan mudah dan berkesan.

 

 

  • Height 26 cm
  • Width 19 cm
  • Depth 1 cm
  • Weight 0.42 kg