Prinsip-prinsip Ujian dan Pengukuran Psikologi

Author: Chua Bei Seok

Year Published: 2020

ISBN: 978-967-2166-81-8

 

More details

UP00205

20 Items in stock

RM45.00

Buku ini membincangkan ciri-ciri asas dan teknikal ujian psikologi, isu-isu psikometrik ujian seperti reliabiliti, validiti dan analisis item serta proses pembentukan sesuatu ujian atau instrumen. Ujian-ujian psikologi penting digunakan di seting klinikal bagi membantu ahli terapi atau psikologi memilih dan merancang rawatan bagi kliennya. Ia turut digunakan di tempat kerja bagi membantu proses pemilihan pesonel dan pengiktirafan profesional. Di sekolah, kaunselor menggunakannya bagi memahami keadaan yang dihadapi pelajar dan membantu pelajar memilih bidang pengajian atau kerjaya mereka.

Dalam penyelidikan, ujian psikologi digunakan bagi membantu ahli penyelidikan memahami sesuatu fenomena atau masalah yang berlaku dan seterusnya mencadangkan solusi kepada masalah tersebut. Pengguna ujian psikologi harus mengetahui bagaimana untuk memilih dan menilai sesuatu ujian bagi memastikan ujian psikologi yang digunakan itu boleh mengukur secara konsisten dan boleh mengukur apa yang hendak diukur.

Diharapkan penerbitan buku ini dapat memberi pengetahuan kepada pembaca dan pengguna ujian tentang prinsip-prinsip dalam ujian dan pengukuran psikologi yang penting dalam penggunaan ujian psikologi. 

  • Height 23 cm
  • Width 15 cm
  • Depth 1.0 cm
  • Weight 0.300 kg
  • Year 2020