Permodelan Nilai Sewa Harta Tanah Komersial Menggunakan Pengintegrasian GIS Dan MRA di Kota Kinabalu

Author: Oliver Valentine Eboy, Jurry Foo, Abdul Munir Ladoni, Mustapa Abd. Talip
Year Published: 2010
ISSN: 1823-1055

Penulisan buku ini menunjukkan cara kajian dijalankan untuk membangunkan dan mengintegrasikan GIS (Sistem Maklumat Geografi) dengan MRA (Analisis Regresi Berganda) untuk tujuan menganalisis pengaruh faktor lokasi ke atas nilai harta tanah.

More details

UP00095

10 Items in stock

On sale On sale!

-50%

RM12.50

RM25.00

Penulisan buku ini menunjukkan cara kajian dijalankan untuk membangunkan dan mengintegrasikan GIS (Sistem Maklumat Geografi) dengan MRA (Analisis Regresi Berganda) untuk tujuan menganalisis pengaruh faktor lokasi ke atas nilai harta tanah.

Kajian ini menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai harta tanah dan kesannya terhadap nilai harta tanah rumah kedai. Maklumat ini kemudiannya dimasukkan ke dalam GIS untuk mengenal pasti pengaruh faktor lokasi berkenaan ke atas nilai harta tanah. Hasil daripada kaedah tersebut kemudiannya dianalisis menggunakan teknik MRA untuk menunjukkan hubungan kesemua factor lokasi tersebut dengan nilai sewa rumah kedai yang terlibat.

Dapatan daripada hasil kajian ini menunjukkan bahawa analisis GIS mampu menentukan pemboleh ubah faktor lokasi yang sesuai untuk dimasukkan ke dalam MRA dan seterusnya dapat menghasilkan model sewa harta tanah yang lebih baik.

  • Height 23 cm
  • Width 15 cm
  • Depth 0.5 cm
  • Weight 0 .13 kg
  • Year 2010