Bimbingan Amali Mineralogi Optik

Author: Shariff AK Omang
Year Published: 2017
ISBN: 978-967-0521-91-6

 

 


 

 

More details

UP00148

10 Items in stock

On sale On sale!

-20%

RM28.00

RM35.00

Buku ini memberi bimbingan secara amali dalam menentukan kumpulan mineral silikat (mineral felsik dan mafik) dengan menggunakan ciri-ciri optik. Terdapat banyak ciri optik yang digunakan dalam mengecam kumpulan mineral silikat. Antara ciri-ciri optik yang digunakan dalam buku ini ialah warna, pleokroisme, jenis padaman, sudut padaman, ira, kembaran, pengezonan, sifat optik ekapaksi (1p) dan dwipaksi (2p). 

Di samping itu, buku ini juga menerangkan latar belakang suatu tajuk bidang amali secara teori sebelum sesuatu amali dijalankan. Langkah ini bertujuan untuk memberi penjelasan dan kefahaman secara konsep serta membimbing para pelajar untuk mencapai matlamat dan sasaran amali yang dilakukan. Buku ini boleh dijadikan rujukan tambahan bagi pelajar di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) yang menjurus dalam bidang Geologi atau Sains Bumi.

  • Height 30 cm
  • Width 21 cm
  • Depth 0.5 cm
  • Weight 0.25 kg
  • Year 2017