Pengurusan Awam dan Pihak Berkuasa Tempatan

Author: Mohamad Hamdan Ahmad, Dzurizah Ibrahim, Abd Rashid Salleh

Year Published: 2018

ISBN: 978-967-2166-19-1

More details

UP00172

30 Items in stock

On sale On sale!

-20%

RM40.00

RM50.00

Usaha meningkatkan amalan pengurusan dan perhubungan awam dalam kalangan pihak berkuasa tempatan (PBT) yang baik adalah perlu, selari dengan inisiatif mengupayakan penggunaan sumber manusia dan organisasinya. Oleh itu, perbincangan berkenaan pengurusan emosi di tempat kerja, pengurusan identiti, imej dan reputasi, keterampilan komunikasi dengan citra personaliti menarik serta etika, integriti dalam perkhidmatan awam yang dimuatkan dalam buku ini diharapkan dapat meningkatkan kemahiran dan motivasi pekerja PBT.

Di samping itu, wacana berkaitan pengurusan berkesan dan pengurusan organisasi dan amalan perhubungan awam yang cemerlang turut diharapkan dapat meningkatkan pengurusan awam dalam kalangan PBT yang lebih efektif. Malahan, wacana berkaitan dengan peningkatan reputasi PBT menerusi perhubungan awam yang berkesan turut diharapkan dapat memperkukuhkan amalan perhubungan awam dalam kalangan PBT. Buku ini amat relevan dijadikan sebagai sumber rujukan kepada pihak yang terlibat dalam pengurusan organisasi dan pengamal perhubungan awam khususnya di PBT.

Buku ini sesuai untuk bacaan umum dan rujukan tambahan kepada pelbagai pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan pengajian tinggi seperti pensyarah, penyelidik, pelajar pascasiswazah dan prasiswazah, mahupun mereka yang terlibat dalam pengurusan dan pelaksanaan dasar yang berkaitan dengan pengurusan awam, perhubungan awam mahupun PBT.

  • Height 23 cm
  • Width 15 cm
  • Depth 1.0 cm
  • Weight 0.30kg
  • Year 2018