Aplikasi Psikologi Dalam Pembelajaran Dan Pemudahcaraan

Author: Soon Singh A/L Bikar Singh, Balan Rathakrishnan

Year Published: 2020

ISBN: 978-967-2166-67-2

 

More details

UP00194

18 Items in stock

RM45.00

Psikologi Pendidikan adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mengkaji secara saintifik tentang tingkah laku manusia dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Antara aspek utama yang menjadi kajian bidang Psikologi Pendidikan ialah teori perkembangan, teori pembelajaran proses pembelajaran, gaya pembelajaran, perbezaan individu dan tingkah laku bermasalah. Ilmu Psikologi pendidikan ini amat penting untuk membantu guru merancang aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan yang efektif mengikut kebolehan dan keperluan murid di sekolah.

Di samping itu, ilmu Psikologi Pendidikan turut membantu warga pendidik memahami tingkah laku murid dalam kelas dan mengawal disiplin murid. Oleh itu, karya ini dapat membantu bakal guru untuk memahami bidang Psikologi Pendidikan. Karya ini juga dapat digunakan sebagai sumber rujukan penting oleh warga pendidik di sekolah untuk merancang pelbagai aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan yang efektif dan menarik minat murid untuk belajar.

  • Height 23 cm
  • Width 15 cm
  • Depth 0.8 cm
  • Weight 0.25 kg
  • Year 2020